Solsystemet

Undervisningsopplegg for Naturfag og Kunst og Håndverk

Elever ved 5. klasse på Konnerud Skole

Beskrivelse

For elever som går i grunnskolen 4. til 7. trinn (9 til 13 år) 

Vi tar elevene med på en reise ut fra jordens atmosfære og ut i vårt solsystemet, de er oppdagelsesreisende. 

Målet er å undersøke de ulike planetene i vårt solsystem og deres egenskaper. Med på reisen har de sin egen utviklede robot-assistent. 

Robot-assistenten kan måle: 

 • Planet nummer
 • Størrelse
 • Gravitasjon
 • Type (Gass / Solid) 
 • Temperatur (Kelvin) 
 • År (hvor mange dager) 
 • Dag (hvor lang tid tar en rotasjon) 
 • Antall måner
 • Avstand fra Solen eller senter av solsystemet

Undervisningsopplegg

Det tverrfaglige prosjektet kan kombinere fagene: Matematikk, Kunst og Håndverk, Naturfag, Norsk og Engelsk. 

Timeantall: ca. 28

I dette prosjektet skal elevene studere og utforske de ulike planetene i solsystemet i tillegg til å bruke og forklare sentrale begreper fra astronomi. Kodeprosjektet inngår som del av et tverrfaglige tema på 5. trinn. I denne temaperioden er temaet Solsystemet gjennomgående i de fleste fag. Over flere uker har lærerne på trinnet samarbeidet om bl.a. å

 • Lage film om solsystemet med iMovie. I faget norsk leser elevene artikler fra fagboken Mylder 4 om solsystemet, bruker nettartikler og oppgaver på Salaby og åpne nettressurser til å utarbeide individuelle manus. Da filmene ikke skal publiseres, får elevene finne bilder og video fritt på nettet og får kun krav om god bildeoppløsning, samt å oppgi kilder. Elevene øver så på lesing og intonasjon, før de gjør lydopptak og sørger for bilder som understøtter budskapet. I faget Musikk lager elevene egen musikk som benyttes i filmen, men intro til vignett. Elevene bruker Garageband og velger lyder fra Soundscape som skaper litt Space-stemning, samt Robot-vokal i introen, mm. Elevene får utdelt kriterieliste til skriving og film ved oppstart av arbeidet.
 • Skrive og lese om solsystemet på engelsk. Elevene skriver historier og fakta på engelsk knyttet til verdensrommet
 • Lage 3D-planeter i Kunst og håndverk med pappmasje og ballonger som males.
 • Studere romersk mytologi. I KRLE jobber elevene en del med romersk mytologi og dens bakgrunn for mange av navnene på planetene, samt kalenderen
 • Utforske store tall. I faget matematikk jobber elevene med store tall som tusen, millioner, milliarder og billioner. De regner avstander og mengder av store verdier

Kodeprosjektet fordeles i økter på de ulike fagene med relevante kompetansemål for dette gjennom perioden.

Bygging og programmering av roboter

I samarbeid med Make:kit utarbeider vi et undervisningsprosjekt der elevene skal ende opp med å ha bygget en robot sammen med læringspartner, og et 3d-solsystem sammen med klassen. Roboten skal da via radiosignaler kunne utforske de ulike planetene i solsystemet. Make:kit utarbeider koder for hver enkelt planet som sender ut signal om gravitasjon, tyngde/størrelse, temperatur, gass, timer pr døgn, lengden på et år og antall måneder.

Utstyr

Du trenger: 

Koder

Undervisningsfilmer

Kommer snart

Kompetanseutvikling

I MakeKit har vi lang erfaring med kompetanseutvikling på skoler, vitensentre, biblioteker og bedrifter. 

Vi kjører kurs, workshops og teambuilding. 

Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg slik at dere får mest ut av det. 

make@makekit.no 

Nyhetsbrev

Aboner på nyhetsbrev og bli blandt de første til å motta nyheter og rabattkoder.