Remote controlled mini sleigh in winter landscape and snow

Snow:bit er stjernen i vårt nyeste prosjekt der vi samarbeider med skoler rundt omkring i landet. Prosjektet er i gang, men fremdeles i startfasen. Vår produktsjef og leder for prosjektet, Henning Pedersen, forteller om hvordan et byggesett og BBC micro:bit kan brukes i undervisning og læring av teknologi.

Intervju med Henning

Kan du fortelle oss litt om dette spennende prosjektet som involverer utvalgte skoleklasser og Snow:bit?

Henning: Absolutt. Dette prosjektet er virkelig en unik mulighet for elevene å kombinere kreativitet og teknologi mens de lærer på tvers av fagområder. Vi samarbeider med skoleklasser fra 4. til 10. trinn. Klassene skal i undervisningen teste ut Snow:bit, en fjernstyrt mini-slede programmert med BBC micro:bit. Elevene bygger sleden selv, og gjennom hele prosessen utforsker de problemløsning innenfor programmering, matematikk, kunst og håndverk, samt naturfag.

Høres spennende ut! Kan du utdype hvordan elevene bruker Snow:bit for å lære disse ulike fagene?

Henning: Selvfølgelig! Snow:bit er ikke bare en morsom leke, men også et kraftig verktøy for læring. Gjennom å bygge og teste denne mini-sleden, lærer elevene om konsepter som varmeisolering av batterier, friksjon av materialer, trehåndverk, damp og til og med ingeniørkunst. De programmerer micro:bit for å kontrollere bevegelsen til sleden, utforsker matematiske konsepter som hastighet og avstand, og bruker kunnskapen om materialers egenskaper for å optimalisere designet. Det er virkelig en integrert tilnærming til læring og undervisning som engasjerer elevene på flere nivåer. En kan si læring med Snow:bit er godt eksempel på «true STE(a)M».

Hvordan har responsen vært så langt?

Henning: Responsen har vært utrolig positiv! Vi hadde 25 søknader fra skoler over hele landet, men vi kunne bare velge ut 10 klasser for å delta på prosjektet.

Hva håper du at elevene tar med seg fra dette prosjektet?

Henning: Vi håper at elevene ikke bare lærer de fagene som er involvert i prosjektet, men også utvikler en dypere forståelse og entusiasme for læring. Ved å gi dem muligheten til å være kreative og eksperimentere, håper vi å inspirere dem til å tenke utenfor boksen og følge sin nysgjerrighet i fremtiden, uansett hvilket felt de velger å utforske.

Vi runder av intervjuet her, men frykt ikke. Vi kommer tilbake til prosjektet når flere resultater og erfaringer har blitt gjort. 

Nyhetsbrev

Aboner på nyhetsbrev og bli blandt de første til å motta nyheter og rabattkoder.