programmering i skolen

Tverrfaglig samarbeids-prosjekt med Hover:bit

Læreplan for tverrfaglig samarbeid i henhold til fagfornyelsen lk20 og fagene kunst og håndverk, naturfag, matematikk, programmering eller koding, norsk og engelsk. 

Beskrivelse: 

Hover:bit er et rask og smidig luftputefartøy for micro:bit. Det bærekraftive designet bruker resirkulert papp, og elevene skal designe sin helt egen variant.

Passer for: 6. – 10. klasse

Timeantall: 6 – 18

Utstyr: 

 • micro:bit
 • Hover:bit
 • Saks og kniv
 • Smeltelim
 • Skrutrekker

Fordelen med tverrfaglig samarbeidsprosjekter i Kunst og håndverk, Matematikk og Naturfag

Vi har alle ulike interesser, noen liker design og kunst, mens andre liker naturvitenskap og matematikk. Vi lærer best når vi holder på med noe vi er interessert i. En god måte å få elever engasjert er ved å la dem jobbe med det de selv synes er morsomt. Tverrfaglige prosjekter gir elever mulighet til å jobbe med ulike fag, selv om de først og fremst og i utgangspunktet var interessert i noe annet.

Elevene vil de ha en bedre forståelse for alle områdene i prosjektet. De vil også ha en bedre sjanse til å mestre fag som tidligere var utfordrende.

Elevoppgaver:

Her er en liste med mulige oppgaver

Kunst og håndverk
 • Lag et utrykk som representerer ulike verdensdeler/land (Geografi)
 • Lag et utrykk som representerer ulike tidsepoker (Historie)
 • Lag et design som representerer ulike kunstnere og kunstneriske epoker. 
  • Kan man uttrykke Munch sin stil og viktigste verk på en Hover:bit?
 • Romferger
 • Skip og skipshistorie 
  • Kan en Hover:bit se ut som et vikingskip? 
 • Fri kreativ design og konstruksjon
Naturfag og teknisk
 • Utforsk treghetsmoment
  • Om noen grupper lager en lengre variant og andre korte av Hover:bit. Hvordan oppfører disse varianten seg i forhold til hverandre? 
  • Diskuterer hva som forårsaker denne forskjellen. 
 • Utforsk gravitasjon og vektorer
  • Om man lager en lak motbakke. Hva skjer om man prøver å kjøre oppover og nedover. Og hva om man forsøker å endre retning. 
  • Diskuter og forsøk å lag et bilde av hvilke krefter som virker. 
Matematikk og programmering
 • Stabilitet
  • Kan man med matematikk programmere Hover:bit til å bli mer og mindre responsiv/stabil?
 •  Display
  • Kan man illustrere ulike varianter av retning på displayet, hvordan kan det programmeres? 

Hva er Hover:bit

Hover:bit er et STEAM-basert byggesett som kombinerer praktiske ferdigheter, vitenskap og koding.

Kraftige dronemotorer fyller en pute med luft som skyver hovercraften fremover i opptil 30 km/t.

Hover:bit styres og programmeres med micro:bit en liten datamaskin laget av BBC for bruk i utdanning. Les mer om den nedenfor. 

Undervisningsopplegg

Det tverrfaglige samarbeids-prosjektet kan kombinere fagene: Matematikk, Kunst og Håndverk, Naturfag, Geografi, Historie, Norsk og Engelsk. 

Undervisningsopplegget er laget i tråd med fagfornyelsen LK20, kompetansemålene og de overordnede målene i læreplanen. 

Timeantall: 6 – 18

Overordnet plan:

I dette prosjektet skal elevene studere og utforske svevefarkosten (hovercraft) Hover:bit. Et friksjonsløst kjøretøy med en stabil konstruksjon. 

Elevene skal:

 • Programmere fjernkontrollen 
 • Bygge konstruksjonen i flyfineer 
 • Velge en tematikk og en eller flere utfordringe som skal løses med form, design og konstruksjon. 
 • Gjennomføre en utviklings og design prosess for å løse utfordringene. 
  • Lage skisser og tekniske tegninger
 • Bygg Hover:bit med eget design og konstruksjon
 • Gjennomfør tester, konkurranser og presenter resultatet og tankene som ligger bak. 
  • En fin konkurranse kan være å lage en bane i klasserommet eller gymsalen. 

Ressurser

I linken nedenfor finner du de ressursene din skole trenger for å kunne gjennomføre et tilsvarende opplegg. 

Kompetanseutvikling og Kurs

Vi vet hvor viktig det er å føle seg trygg på de læremidlene og virkemidlene man skal benytte i undervisningen. Derfor tilbyr vi å gjennomføre kurs og kompetanseutvikling for lærere. 

Dere får kompetanse innen bruk av; micro:bit, programmeringer (makecode), elektronikk, bruk av 3d-printer, laserkutter og vinylkutter. I tillegg til kompetanse innen feilsøking. 

Det å få hjelp til den første gjennomføringen kan være en viktig faktor. Dette er noe vi har god erfaring med. Derfor noe vi i MakeKit kan bistå med. 

Vårt bidrag kan avtales med skoleledelsen. 

Inspirasjon og eksempler:
micro:bit læremidler

Nyhetsbrev

Aboner på nyhetsbrev og bli blandt de første til å motta nyheter og rabattkoder.