Satsing på praktisk opplæring

127 millioner kroner til praktiske læremidler

Praktisk opplæring

I en tid hvor stadig flere undervisningsmetoder blir digitalisert, har norske myndigheter satt praktisk opplæring i fokus. Regjeringen har kunngjort sitt forslag om å øremerke imponerende 127 millioner kroner for å støtte kjøp av læremidler som vil revolusjonere hvordan elevene lærer. Denne satsingen kommer som et friskt pust i skoleverdenen, og vi vil utforske hva dette betyr for elever og skoler i hele landet.

Mer praktisk læring i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna forklarer det tydelig: «Skolehverdagen er preget av for mye stillesitting og for lite variasjon og praktisk læring. Skoler over hele landet melder om at de trenger mer ressurser til utstyr og alternative læringsarenaer for å kunne gi elevene muligheten til å lære med både hode og hender.»

Denne satsingen handler om å bringe en ny dimensjon til undervisningen, ved å gi elevene muligheten til å lære gjennom praktisk erfaring. Læreplanene vil bli rikere og mer varierte, og det er i alles interesse å sørge for at elevene har de nødvendige ressursene for denne undervisningen.

Økonomisk støtte til skolene

Pengene som er satt av til praktisk opplæring, vil bli delt ut til kommunene som øremerkede tilskudd basert på elevtallet i 5.-10. trinn. Dette betyr at skoler som har omtrent 1000 elever vil motta over 300 000 kroner i støtte. Selv de minste kommunene vil være garantert et minstebeløp på 10 000 kroner. Dette sikrer at ingen elever blir utelatt fra denne viktige satsingen, uavhengig av hvor de bor.

Rentekompensasjon for større investeringer

I tillegg til direkte støtte til læremidler, vil regjeringen introdusere en rentekompensasjonsordning for større investeringer i lokale og utstyr. Dette vil innebære en låneramme på totalt åtte milliarder kroner til kommunene over åtte år (1 milliard kroner i året). I 2024 vil det bli satt av rundt 30 millioner kroner til denne ordningen.

Dette vil frigjøre betydelige midler som kan brukes til å forbedre fasilitetene for praktisk opplæring. Skolekjøkken, sløydsaler, musikkrom og annet utstyr vil kunne oppgraderes, og skolene vil få dekket rentekostnadene når de tar opp lån for disse formålene.

Digitalisering av læremidler

Regjeringen ser også på behovet for å digitalisere læremidler. Med en historisk satsing på 40 millioner kroner, vil arbeidet med digital kompetanse og infrastruktur i barnehager og skoler styrkes. Dette vil hjelpe lærere og elever med å finne gode digitale læremidler, samtidig som man balanserer digital undervisning med mer tradisjonelle metoder.

Det legges vekt på personvern og universell utforming for læremidler, samtidig som det tas hensyn til den raske utviklingen av teknologi som kunstig intelligens.

Oppsummering

Denne betydelige satsingen på praktisk opplæring og støtte til kjøp av læremidler er en oppmuntrende utvikling for skoler i hele Norge. Det gir elevene muligheten til å lære med hender og hode, og sikrer at de har nødvendige ressurser til rådighet. Samtidig blir digitaliseringen av læremidler styrket for å møte moderne undervisningsbehov.

Dette er en spennende tid for utdanning i Norge, og det ser ut til at elevene og skolene vil dra nytte av denne ambisiøse satsingen. 

Vi i MakeKit som en av de eneste produsentene av praktiske læremidler følger denne satsingen, og vi er spent på hvordan disse midlene blir brukt til å forbedre utdanningssystemet vårt.

Du kan lese mer på Regjeringen.no i linken øverst på siden.

Løsninger for praktisk læring

Her er et lite knippe med gode læremidler for praktisk læring og teknologisk mestring. De er laget og tilpasset til LK20 og de nye læreplanene, samt basert på opplæringens verdigrunnlag. 

Alle disse læremidlene er laget i Norge og laget av bærekraftige materialer. 

Bubble:bit

Møt roboten som lyser opp dagen med en LED-pære, ønsker deg velkommen med en vennlig vink og blåser bobler av ren spenning. Bubble:bit er den beste introduksjonen til micro:bit og dens muligheter

Snow:bit

Det er ingenting som gleden av å leke i snøen. Og med Snow:bit har vi tatt den gleden til et helt nytt nivå ved å blande magien av micro:bit-programmering med den innovative WonderKit-platen og nordisk håndverk. Resultatet? Din helt egen motoriserte snøracer. Gjør deg klar for litt snøfylt moro!

Wheel:bit

Wheel:bit er en rimelig, allsidig, 3-hjuls bil som kan bli gjort om til en tegnemaskin eller en fotballspillende robot. Wheel:bit kan kjøre autonomt eller bli fjernstyrt av en annen micro:bit. Bruk din kreativitet og konverter kjøretøyet til en søppelopprydningsrobot eller din helt egen design.

Air:bit

Møt verdens første micro:bit-drone, Air:bit. Lær om elektronikk, batterier, motorer og propeller mens du bygger dronen. Fly intuitivt ved hjelp av bevegelsessensoren i micro:bit. Utvid opplevelsen med et WiFi-kamera, eller lag din egen design ved hjelp av en 3D-skriver eller laserkutter.

Nyhetsbrev

Aboner på nyhetsbrev og bli blandt de første til å motta nyheter og rabattkoder.