Den teknologiske skolesekken – hvordan søke om midler?

Hvordan søke om midler fra den teknologiske skolesekken? Hva er kravene? Det er også mulig å søke om tilskudd til digitale læremidler!

 

Få hjelp til å søke

 

Har din skole behov for programmeringsutstyr, men mangler nødvendige ressurser for å gå til innkjøp av dette? Som del av den teknologiske skolesekken vil Utdanningsdirektoratet hjelpe deg – og utlyser hele 15 millioner kroner hvert år de neste 3 årene til innkjøp av programmerings-utstyr. Her finner du noen gode råd på veien. Programmeringsutstyr er noe som kan brukes i mange fag – også tverrfaglig. Enten du er lærer, forelder, skoleeier – eller bare brennende engasjert i at barn skal få like muligheter og tilgang til programmerings-utstyr anbefaler vi på det sterkeste å tipse dine venner og kjente om denne unike muligheten til å skaffe midler til innkjøp av utstyr. I MakeKit produserer vi verktøy til bruk i utdanning, som kodeklubber, utdannings institusjoner, skoler, vitenskapssentre, og maker space. Dette systemet har vi valgt å kalle Wonder:kit! Man starter med base kittet Explorer, og kan deretter bygge seg oppover med Buzz:bit, Hover:bit, Air:bit og Music:bit som lanseres våren 2021. Disse settene er beregnet til bruk for rundt 20 studenter, og vi anbefaler 2 stykker pr. kit. Dette er veldig engasjerende kit, både for studenter, så vel som lærere, hobbyister, og foreldre.

 
 

Hvem fikk innvilget støtte i 2020?

I 2020 fikk totalt 46 kommuner, 6 fylkeskommuner og 6 friskoler støtte til programmerings-utstyr fra Utdanningsdirektoratet. Her får du en komplett liste over hvilke kommuner, skoler og fylkeskommuner som fikk innvilget midler i 2020. Søknadsfristen til å søke om midler til innkjøp av utstyr til programmering i undervisningen for undervisningsåret 2021/2022 vil sannsynligvis bli annonsert i april.

Søk om midler for undervisningsåret 2020/2021

For 2020, i utlysningen fra Utdanningsdirektoratet var det spesielt fire punkter du skulle være oppmerksom på:

 1. Utlysningen gjaldt grunnskole og videregående skoler, ikke barnehager.

 2. Utlysningen var forbeholdt skoleeiere som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering.

 3. Midlene det skulle søkes om skal benyttes for inneværende skoleår (høst 2019/vår 2020).

 4. Dersom du fikk innvilget tilskudd kreves det at skoleeier sender inn en rapport til Utdanningsdirektoratet med informasjon om hvordan midlene har blitt brukt, frist 1. april 2021.

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Offentlige skoleeiere
 • Skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoeng-givende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Hvis du ikke er en av ovennevnte, del gjerne denne artikkelen slik at de mottar denne informasjonen. Du kan bidra til at din skole kan få dekket store utgifter – penger som skolen garantert kan avsette til andre nødvendigheter.

Søk om tilskudd for kjøp av digitale læremidler

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken. Ordningen går over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020, under forutsetning av at Stortinget bevilger midler det enkelte år.

Hvem kan søke?

Både kommuner og fylkeskommuner kan søke. Merk: hvis flere kommuner søker sammen, må det oppgis et felles elevtall for alle som inngår i søknaden. En av kommunene må stå som ansvarlig for søknad, budsjett, fordeling av tilskudd og rapportering. Friskoler kan ikke søke. Oversikt over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte.

Kriterier for å søke tilskudd

I 2020 var det et krav at kommuner og fylkeskommuner:

 • har en infrastruktur som muliggjør hensiktsmessig bruk av læremidlene
 • har en plan for systematisk kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler
 • gir bistand til skoler som har behov for IKT-støtte
 • har kompetanse som ivaretar administrasjon av og oppdatering av Feide-installasjonen
 • involverer skoleleder og pedagogisk personale i innkjøp av digitale læremidler
 • benytter veileder for kvalitet i læremidler i de fag der de foreligger

 

Dokumentasjon som underbygger hvert enkelt kriterium skal ikke sendes til direktoratet, men søker kan på et senere tidspunkt bli bedt om å sende inn denne dokumentasjonen. Søknad vil bli lagt ut på denne linken tilskudd for kjøp av digitale læremidler.

 

Få hjelp til å søke

 

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål: sales@makekit.no

Nyhetsbrev

Aboner på nyhetsbrev og bli blandt de første til å motta nyheter og rabattkoder.