Den teknologiske skolesekken, en mulighet!

I skrivende stund er det bare en uke igjen før fristen går ut til å søke om støtte til læremidler fra den teknologiske skolesekken.

Disse midlene er ment for å gjøre gjennomføringen av fangfornyelsen enklere for skoler og lærere. 

En god mulighet for alle skoler

 

Den teknologiske skolesekken

Et program som skal gi elever kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering. Dette programmet er også tett knyttet til fornyelsen som trer i kraft i år. Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp med en søknad. 

Søknadsfristen er 15. Mai. 2020

Mer informasjon om den teknologiske skolesekken

 
 
 

Byggesett produsert i Norge

I MakeKit fant vi tidlig ut at vi ønsket å produsere alle hoveddelene til våre produkter lokalt i Norge. Det er flere grunner til at vi valgte å gjøre nettopp dette. Kvalitet i alle ledd, direkte kontakt med produsentene, oppfølging under produksjon, reduserte transport konsekvenser og ikke minst bidra til lokal industri. 

For skoler vil dette også gi muligheten til å bli med på bedriftsbesøk der byggesettene faktisk blir laget. 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi produserer byggesettene her i Norge, eller ønsker du å vise denne produksjonen til elevene, ta gjerne kontakt! 

 
 

Skaperglede & motivasjon

Hvordan motivere elever? 

Vi i MakeKit mener svaret ligger i å gi engasjerende, tverrfaglige og problembaserte oppgaver. 

Slike oppgaver gir muligheten for å skape mestringsfølelse på en rekke områder i ulike fag, og denne mestringen legger grunnlaget for å gi den indre motivasjonen. Vi er alle forskjellige og fatter interesse for ulike ting. Det er vanskelig å finne mestring for noe man ikke i utgangspunktet interesserer seg for. Ved å gjøre prosjekter tverrfaglige øker sannsynligheten for at flere elever finner mestring i ulike oppgaver og samtidig senkes terskelen for å prøve ut, finne mestring og kanskje også bli interessert i ny fag.

Skolehverdagen blir i tillegg mer relevant og forbereder eleven i større grad på arbeids-hverdagen etter endt skolegang. Det å kunne arbeide i grupper med tverrfaglige problemstillinger er normalen i arbeidslivet. Forståelse og kunnskap innen ulike felt er og vil fortsette å være svært viktig.

Om du har tanker knyttet til dette, og hvordan gi elevene relevant og engasjerende undervisning, ta gjerne kontakt! 

 
 

Klassesett for bedre teknologiforståelse

MakeKit sine klassesett gir kunnskap om algoritmisk tankegang, programmering, og teknologi. Byggesettene gir elever muligheten til kreativ utfoldelse og tverrfaglig problembasert læring og binder det digitale til det fysiske. Byggesettene er basert på micro:bit. Dermed kan du bygge videre på eksisterende kompetanse og utstyr som nå rulles ut via det nasjonale superbit-prosjektet.

 

Finn ut mer her: https://www.makekit.no/digitale-laeremidler-i-skolen-nor/

Nyhetsbrev

Aboner på nyhetsbrev og bli blandt de første til å motta nyheter og rabattkoder.